Curriculum vitae

Personalia

Naam: Pieter Brouwer
Adres: Beatrixlaan 56, 6042 HN, Roermond
Telefoon:
0475-336277 / 06-83853364
E-mail:
info@tekstbureaudeletterzetter.nl
Geboortedatum- en plaats:
24 september 1978, Doetinchem

Werkervaring

Eigenaar en redacteur-schrijver
Tekstbureau de Letterzetter, Roermond
vanaf 1-4-2011

Runnen van zelf opgericht tekstbureau; schrijven en redigeren van (langere) teksten.
Zie: www.tekstbureaudeletterzetter.nl

Freelance corrector
Reed Business, Doetinchem
1-3-2009 t/m 1-4-2011

Redigeren van teksten en controleren van drukproeven.

Coördinator vrijwilligers
BLWG, Gouda
1-10-2007 t/m 1-10-2008

Onder andere meewerken aan marketingplan (vrijwilligersbeleid) en schrijven en redigeren van educatief materiaal.

Medewerker Document Center
Hay Group bv, Zeist
1-2-2004 t/m 1-9-2006

Redigeren en schrijven van teksten; lay-outwerk, huisstijlbewaking van bedrijfsdocumenten; helpdesk voor software.

Redactiemedewerker
ACSI Publishing bv, Zetten
1-6-2002 t/m 1-7-2003

Schrijven, redigeren en corrigeren van teksten; dtp-werk en drukproeven controleren; fotoredactie.

Analist RBN
Vrije Universiteit Amsterdam
1-6-2001 t/m 1-8-2001

Corrigeren en het consistenter maken van een wetenschappelijk woordenbestand door middel van toevoeging labels en analyse onder begeleiding van prof. dr. W.J.R. Martin.

Studentassistent
Katholieke Universiteit Nijmegen
1-5-2000 t/m 1-2-2001

pos-tagging (soort zinsontleding) voor het CGN (Corpus Gesproken Nederlands).

Administratief medewerker
Katholieke Universiteit Nijmegen
1-1-2000 t/m 1-4-2000

Afdeling ATD (Algemene Taalwetenschap en Dialectkunde); aanvulling bibliotheekcollectie.

Opleiding

Bos- en natuurbeheer (richting: Natuur- en landschapstechniek)
Van Hall Larenstein, Velp (HBO)
9-2006 t/m 7-2010

Diploma behaald. Scriptieonderwerp: kansen van groenblauwe diensten in integrale gebiedsuitwerking Sarsven en de Banen.

Nederlandse taal- en letterkunde (richting: Moderne Nederlandse taalkunde)
Katholieke Universiteit Nijmegen (WO)
9-1997 t/m 2-2002

Diploma behaald. Scriptieonderwerp: vernieuwing methode collocationeel woordenboek (lexicologie/lexicografie).
Enkele bijvakken: psycholinguïstiek, fonologie en spelling, taalnormen, meerdere taalkundevakken, meerdere taalbeheersingsvakken, computer-linguïstiek, taalfilosofie.

VWO
St.-Ludgercollege, Doetinchem
9-1991 t/m 6-1997

Diploma behaald. Eindexamenvakken: Nederlands, Engels, Duits, biologie, aardrijkskunde, tekenen, wiskunde A.

Nevenactiviteiten

Onderzoeksassistent
Open Universiteit, Heerlen
2-2010 t/m 6-2010

Data-invoer voor onderzoek naar leesclubs.

Vrijwilliger informatiecentrum
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC)
3-2007 t/m 10-2007

Rondleiden bezoekers.

Distributeur regio Nijmegen
Impuls (straatkrant)
9-2003 t/m 2-2004

Begeleiding dakloze verkopers, administratie.

Actief vrijwilliger / coördinator
Greenpeace Nederland
11-2001 t/m 2-2004

Medeoprichter en voorzitter lokale groep Nijmegen.

Algemeen bestuurslid
Studievereniging voor Neerlandici (SVN)
9-1998 t/m 8-2000

Gevarieerde bezigheden, onder andere activiteitencommissie.

Competenties

Dit ben ik
Uiteraard beschik ik als Nederlands-taalkundige over een uitstekende (met name schriftelijke) taalvaardigheid. Op technisch vlak ben ik nauwkeurig, consistent, gedisciplineerd en geordend. Inhoudelijk ben ik breed geïnteresseerd en heb vooral kennis van literatuur en andere cultuuruitingen. En (als ik mijn eerdere opdrachtgevers mag geloven) ik ben prettig om mee samen te werken.

Mijn profiel op Linkedin
http://nl.linkedin.com/in/brouwerpieter