Diensten

Schrijven en redigeren van informerende teksten zijn de diensten die ik in de praktijk het vaakst afneem. Tekstueel advies en feedback kunt u als aparte dienst afnemen, maar gewoonlijk zijn deze diensten automatisch (en gratis) verweven met tekstredactie. Andere mogelijke diensten zijn taaladvies, het nakijken van drukproeven, inhoudelijk meedenken en ghostwriting. In overleg is veel mogelijk.

Hier leest u meer over veelvoorkomende diensten en tekstsoorten.

Hier vindt u meer informatie over de tarieven en tariefsoorten die ik hanteer.