Visie, missie en kwaliteit

Tekstbureau de Letterzetter streeft ernaar een goed lopend, duurzaam tekstbureau te zijn. Er is geen sprake van pure commercie; dat wil zeggen dat persoonlijke normen en waarden voorgaan op financieel gewin, dat er niet wordt gestreefd naar groei van de winst, dat alleen noodzakelijke bedrijfsrisico’s worden genomen, en dat ikzelf voeling moet kunnen blijven houden met wat ik doe.

De uiteindelijke missie van Tekstbureau de Letterzetter is het leveren van goed leesbare teksten aan de maatschappij waardoor de communicatie tussen verschillende mensen en groepen mensen wordt verbeterd, alsmede het leveren van fijn leesbare teksten die mensen plezier brengen en kunnen inspireren. Daarbinnen is voor mij het openstellen en delen van uitingen met culturele diepgang van belang, al dan niet in een onderwijssfeer, omdat dit naar mijn idee bijdraagt aan meer openheid van geest, zelfstandigheid van denken en meer levensgenot.

Mijn motto is niet ‘snel afhandelen en naar de volgende opdracht’, maar ‘maatwerk door goed overleg’. Ik probeer waar mogelijk aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen en zal daarbij ook advies geven als ik denk dat dat nodig is voor een beter resultaat.