Persoonlijk portfolio

Personalia

Naam: Pieter Brouwer
Adres: Beatrixlaan 56, 6042 HN, Roermond
Telefoon:
0475-336277 / 06-83853364
E-mail:
info@tekstbureaudeletterzetter.nl
Geboortedatum- en plaats:
24 september 1978, Doetinchem

Zakelijke teksten (auteur, coauteur of hoofdredacteur)

Vademecum cultuurwetenschappelijke vaardigheden
2017 (red.)

Voor dit vademecum voor Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit was ik medeauteur, hoofd-, eind- en tekstredacteur. Het werk is na oplevering omgezet naar de digitale leeromgeving yOUlearn en wordt daar actueel gehouden door OU-medewerkers.

Artikelen voor Kunstenaar Magazine
2016

Voor de website en tweewekelijkse e-zine Kunstenaar.nl heb ik teksten geschreven, o.a. over actuele tentoonstellingen.

Zie: www.kunstenaar.nl

Commerciële teksten voor Statte
2014-2016

Voor Statte (tot 2017 het ondernemersplatform van regio Roermond) en haar deelnemers heb ik meerdere infomercials, advertorials en webteksten geschreven.

Reader ‘Academisch schrijven’
2014

Voor het door mij gegeven college ‘Academisch schrijven voor buitenpromovendi’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heb ik een bijbehorende reader geschreven.

Cursus ‘Schoolgrammatica’
2013-2014

Voor de door mijzelf opgezette cursus Schoolgrammatica voor de Open Universiteit, heb ik een digitaal cursusboek geschreven, en t/m 2014 ook de bijbehorende tentamens.

Cursus ‘Taalkunde van het Nederlands’
2013-2014

Voor de door mijzelf opgezette cursus Taalkunde van het Nederlands voor de Open Universiteit, heb ik een digitaal cursusboek geschreven, en t/m 2014 ook de bijbehorende tentamens.

‘Groenblauwe diensten in Sarsven en de Banen: kansen voor een integrale gebiedsuitwerking?’
2010

Mijn afstudeerscriptie voor mijn tweede afgeronde studie, aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, i.s.m. toenmalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) gaat over de mogelijkheid om groenblauwe diensten in te zetten bij de integrale gebiedsontwikkeling in de omgeving van Nederweert.

Marketingplan BLWG
2008

Tijdens mijn hiervoor genoemde werk, was ik tevens coauteur van het marketingplan (niet openbaar) voor de BLWG i.v.m. het vrijwilligersbeleid en educatie ten behoeve van de door de rijksoverheid opgelegde professionalisering.

‘Draaiboek Mossen- en Korstmossencursussen’
Brouwer, P. (2008)

Tijdens mijn werk als vrijwilligerscoördinator bij de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van het KNNV (BLWG), heb ik een handleiding geschreven voor het opzetten van een mossen- of korstmossencursus op verschillende niveaus.

Zie: www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/BLWGRapport7.pdf

ACSI Campinggids
2004

Voor de ASCI Campinggids heb ik teksten voor in de gids geschreven, o.a. over de accommodaties en de omgeving.

Vernieuwing methode collocationeel woordenboek
2002

In mijn afstudeerscriptie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (i.s.m. de Vrije Universiteit Amsterdam) heb ik beschreven hoe een wetenschappelijk collocationeel woordenboek inhoudelijk kan worden verbeterd (collocaties zijn woordcombinaties waar bij het ene woord middels een zogenaamde lexicale functie een ander naastliggend woord oproept). In het verlengde daarvan heb ik ook daadwerkelijk aanpassingen gemaakt voor het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW).

Zie ook het door mij geïnitieerde Wikipedia-artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Collocatie_%28taalkunde%29

Creatieve teksten (auteur)

De Woordenbrouwerij
2017-heden

Op deze website heb ik al mijn creatieve (= niet-zakelijke) teksten verzameld: columns, fictie, essays, et cetera. Vanaf 2017 worden hier ook alle nieuwe teksten gepubliceerd of eventueel geherpubliceerd.

Zie: http://dewoordenbrouwerij.nl/

Op deze website zijn onder meer de volgende teksten te vinden (of selecties ervan):

Columns voor OudersOnderling.nl
2013-2016

Columns over het ouderschap en kinderen voor het e-zine Ouders Onderling.

Zie: http://www.oudersonderling.nl/author/pieter-brouwer/
Zie ook: http://dewoordenbrouwerij.nl/tag/ouders-onderling/

Columns voor ‘Het Schrijvertje’
2012-heden

Columns, met name over persoonlijke natuurbeleving, voor het kwartaalblad van IVN Roermond e.o. (sinds 2015 onder de naam ‘Natuurdenken’).

Zie: https://www.ivn.nl/afdeling/roermond-eo/het-schrijvertje
Zie ook: http://dewoordenbrouwerij.nl/tag/het-schrijvertje/

De Webspinner
2012-2014

Column op mijn bedrijfswebsite tot 2014, met onder meer stukjes over natuur, cultuur, gender en kinderen.

Zie: http://dewoordenbrouwerij.nl/tag/de-webspinner/

Columns voor TipsWerkendeOuders.nl
2011-2013

Luchtige columns over mijn zoontje en het huisvader/zzp’er zijn.

Zie: www.tipswerkendeouders.nl/Columns/Pieter-Brouwer
Zie ook: http://dewoordenbrouwerij.nl/tag/tips-werkende-ouders/

Lezen-kijken-luisteren
2010-2012

Recensies en artikelen over romans, stripboeken en films, en andere culturele uitingen.

Zie: http://dewoordenbrouwerij.nl/tag/lezen-kijken-luisteren/

Caviazwerm
2005-2006

Mijn eerste weblog, waarvoor ik zowel filmrecensies als normale blogs schreef.

Zie: http://dewoordenbrouwerij.nl/tag/caviazwerm/

Voorwoord en flaptekst Treindenken
Fred Händl, 2006 (1e druk: Uitgeverij Free Musketeers)

Voorwoord en flaptekst voor een verhalenbundel in opdracht van de auteur, Fred Händl (pseudoniem van Jacco de Wit).

Zie: http://fredhandl.weebly.com/uploads/2/5/0/1/25014218/_treindenken.pdf

‘Echo van tijd’
Letterlik, 1998

Een gedicht in een literair tijdschrift uitgegeven door de vakgroep Nederlands van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen.

Zie: http://dewoordenbrouwerij.nl/echo-van-tijd/

‘Reizend haardvuur’
Letterlik, 1998

Een kort verhaal in een literair tijdschrift uitgegeven door de vakgroep Nederlands van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (eerste versie geschreven in 1996).

Zie: http://dewoordenbrouwerij.nl/hello-world/

Teksten (redactie)

Webmagazine Locus
2018-heden

Voor het cultuurwetenschappelijke webmagazine Locus van de Open Universiteit heb ik de eindredactie gevoerd (redigeren en voor het web geschikt maken van artikelen).

Zie: www.ou.nl/locus

Slakken van het natuurgebied De Brand in Udenhout. Onderzoeksresultaten uit 1973 vergeleken met 2007 en 2012
H. van der Loo, Spirula 410 – voorjaar 2017

Ik heb de auteur geholpen met dit artikel d.m.v. tekstredactie, opmaakwerk, inhoudelijk werk en veldwerk.

Zie: www.spirula.nl/wp-content/uploads/2017/03/Spirula.410-inhoud.pdf

Columns voor OudersOnderling.nl
2013-2016

Behalve columnist, ben ik ook eindredacteur bij het e-zine Ouders Onderling. Daarbij heb ik schrijfrichtlijnen voor de auteurs geschreven.

Zie: www.oudersonderling.nl

Studentteksten
2012-2016

Ik heb taal- en redactioneel advies gegeven aan tientallen studenten en afgestudeerden. Het ging daarbij om afstudeerscripties, opzetjes van proefschriften en andere ‘studentteksten’. Deze opdrachten verliepen met name via het platform SCRiBBR.

Zie: www.scribbr.nl

Onderzoeksrapporten Ecoburo van der Loo
2014

Voor het ecologisch adviesbureau Ecoburo van der Loo heb ik rapporten geredigeerd en inhoudelijk geadviseerd.

Cursus ‘Inleiding filosofie’
2012

Voor de studieboeken behorende bij de cursus Inleiding filosofie van de Open Universiteit heb ik tekstredactie en andere redactionele werkzaamheden uitgevoerd.

Teksten voor Fred Händl
2006-2012

Voor schrijver Fred Händl heb ik webteksten herschreven en verhalen geredigeerd.

Veiligheidszakboekje 2011
D. Nijpjes, 2011 (Reed Business)

Het Veiligheidszakboekje is een praktisch zakboek met informatie over de meest uiteenlopende veiligheidsonderwerpen, en wordt bijvoorbeeld gebruikt in de bouwsector. Hiervoor heb ik tekstredactie en andere redactionele uitgevoerd.

Polytechnisch zakboek
P.H.H. Leijendeckers et al (red.) 2010 (Reed Business/SdU, 52e druk)

Het Polytechnisch zakboek bevat informatie voor technische beroepslieden, en wordt bijvoorbeeld gebruikt in de bouwsector. Voor dit boek heb ik tekstredactie en andere redactionele werkzaamheden uitgevoerd.

Spelregels van het kaartspel ‘Quest for the Princess’
Thomas Jansen, 2007

Voor een gezelschapsspel van Elven Ear Games (Thomas Jansen) & Vendetta heb ik de spelregels geredigeerd.

ACSI Campinggids
2004

Naast het schrijven van teksten voor de ACSI Campinggids (zie: zakelijke teksten (auteur)) heb ik ook tekstredactie, fotoredactie en andere redactionele werkzaamheden uitgevoerd voor deze gids.