Tarieven

Gekozen kan worden voor prijs per pagina, uurprijs, prijs per woord, of een projectprijs/doelprijs. De uiteindelijke prijsstelling hangt af van onder meer de ingeschatte werkbelasting. Via offertes of andersoortige afspraken wordt samen met de opdrachtgever gekomen tot een uiteindelijke prijsstelling. Bij het vaststellen van de prijs, wordt bij een gemiddelde opdracht van het volgende uitgegaan:

  • Omdat ik vooralsnog onder de kleineondernemersregeling val, reken ik geen btw aan u door. (Dit scheelt u 21% extra kosten!)
  • Bij paginatarief wordt uitgegaan van een normaal beletterde A4 in Times New Roman 12 in normale lay-out. Eén pagina telt doorgaans 500 woorden. Voor minder dan één pagina aan tekst, wordt het woordtarief gehanteerd.
  • Uurtarief wordt gewoonlijk gebruikt bij werkzaamheden die niet direct tekstgebonden zijn (zoals advies en het nakijken van drukproeven) of gemengde werkzaamheden. Bij redigeren wordt uitgegaan van gemiddeld 4 pagina’s per uur. Wanneer uurtarief wordt gekozen, geldt er een starttarief van één uur werk.
  • Woordtarief wordt gebruikt als duidelijk is om hoeveel woorden het precies gaat, met name bij korte teksten.
  • Voor grotere en/of samengestelde opdrachten wordt op basis van de voorgenoemde tarieven de projectprijs ingeschat.
  • Bij het laten schrijven van teksten is het verstandig een doeltarief te hanteren. Daarbij kan een richtlijn van de lengte (in woorden of pagina’s) worden afgesproken, die ik zal proberen te benaderen (ook de marge kan worden afgesproken). Het tarief staat dan vast, waardoor de opdrachtgever niet méér hoeft te betalen als de tekst (iets) langer is dan de afgesproken lengte.
  • Voor opdrachten die volgens de tarieven uitkomen op een bedrag kleiner dan €25,-, geldt een minimumprijs van €25,-.

Uurtarief

€ 40. Openbaar en gehanteerd sinds 2013.

Tekstredactie

  Paginatarief Woordtarief
Spellingcontrole € 8 € 0,016
Redigeren / tekstredactie € 9 € 0,018
Tekstredactie + opmaak € 10
Uitgebreide redactie / herschrijven € 12
Tekstadvies € 10

Tekstschrijven

  Paginatarief Woordtarief
Column n.v.t. € 0,10
Foldertekst, makkelijk artikel, etc. € 50
Artikel met research, cursus, etc. € 60 € 0,12